Eredmények

A 4 különböző célcsoporton végzett felmérés összegzéséhez és eredményéhez kattintson az alábbi linkek valamelyikére:

  1. 1000 fős lakossági minta – 1000-es tanulmány
  2. Roma telepeken élők – A telepi felmérés eredményei
  3. A tavalyi tanévben hatodik évfolyamos diákok (azok az iskolák ahová a roma telepeken élő diákok tipikusan járnak) – Az iskolai kompetenciamérés eredményei
  4. A START mezőgazdasági közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzés és a résztvevők felmérése Csongrád és Békés megyében – Csongrád és Békés

A fentieken túlmenően, tapasztalatokat gyűjtöttünk az érintett hat magyarországi szegregátum belső körülményeiről és problémáiról. Az interjúk 2012 júniusában készültek. Az erről készült tanulmány: TKKI tanulmány interjúzás elsősorban az interjúalanyok tapasztalatait foglalja össze és rendszerezi, mivel a kutatás keretében nem volt mód a szegregátukban élők saját megélt tapasztalatainak pontosabb megismerésére.

A hat vizsgált szegregátum:

  • Szolnok, Motor utcai telep
  • Ormánság, piskói faluközösség
  • Komló, Kazinczi utca
  • Nyíregyháza, Huszár utca
  • Ózd, Velence telep
  • Ózd Hétes telep

Valamennyi, a felmérés eredményeit bemutató ábra, grafikon és táblázat itt található: Felhasznált ábrák és táblázatok.